line maries bestyrelse

Den selvejende institution Boenheden Line Marie ledes af en bestyrelse på 5-7  medlemmer.

Ved bestyrelsesmøderne, der minimum afholdes fire gange årligt, deltager tillige forstanderen samt en repræsentant for hhv. beboere og medarbejdere.

Du kan se bestyrelsesmedlemmerne nedenfor – og samlet på en side i linket lige herunder.

Sidebar

Torsten Pedersen

Bestyrelsesformand

Telefon: 26 77 74 77
Mail: atp@advokathuset.eu

Anne-Mette Worch

Næstformand

Telefon: 47 33 40 82
Mail: annemetteworch@yahoo.dk

Dennis Tobiasen

Telefon: 47 33 30 77
Mail: bbs@hotmail.dk

Mille Bæk

Telefon: 22 34 30 90
Mail: millebaek@gmail.com

Sidebar
47 33 00 39 Find hjem

Kontakt