grundlag for drift

Sidebar

Boenheden Line Marie er en selvejende institution bygget som almen bolig under ældrebolig-lovgivningen efter §105 stk. 2

Line Marie har ikke driftsoverenskomst med kommunen og optager borgere fra hele Danmark.

Der ydes socialpædagogisk bistand efter Servicelovens § 85.

Line Marie er beskrevet på tilbudsportalen: www.tilbudsportalen.dk

Sidebar
47 33 00 39 Find hjem

Kontakt