faglige tilgange og metoder

Sidebar

På Line Marie arbejder vi ud fra en bred vifte af faglige tilgange.
Vi prioriterer tværfaglighed og at have en fælles forståelsesramme at arbejde ud fra.

Alle medarbejdere modtager undervisning og faglig supervision for at kunne yde det bedste arbejde med og omkring beboeren.

  • Neuropædagogiske principper. Viden om den enkelte beboers skade i hjernen og de udfordringer, det giver den enkelte.
  • Læringsstile
  • Social færdighedstræning
  • Relations pædagogik
  • ADL-teknikker
  • Mulighedsorientering. Give beboeren reelle og konsekvensbeskrevet valg i dagligdagen og beslutningsprocesser.
  • Kommunikation og samtalestøtte
  • Netværk – vedligehold/udvidelse af den enkeltes netværk
  • Etik
  • NADA

Sidebar
47 33 00 39 Find hjem

Kontakt