værdigrundlag

  1. Ethvert menneske er en kompetent beslutningstager
  2. Alle har ansvar for sit eget liv
  3. Alle er en del af det sociale fællesskab, både på Line Marie og i samfundet omkring os

I botilbuddet er beboerindflydelse omdrejningspunktet. Beboerne har indflydelse på de beslutninger, der vedrører deres dagligdag så tilbuddet til hver en tid afspejler beboernes behov og ønsker.

Beboerne er med til at præge botilbuddet i alle forhold som f.eks. normer, regler, etik, kost, aktiviteter, samvær m.v.

Der er mulighed og respekt for, at den enkelte beboer kan trække sig fra fællesskabet. Men der vil til stadighed blive støttet og opfordret at deltage i det sociale fællesskab. Ingen skal leve i isolation.

Beboernes individuelle ønsker og behov tages alvorligt. Der lægges en stor værdi i at den enkelte beboer kender sine valgmuligheder så han/hun kan leve livet på sin egen unikke måde.

Beboerens beslutninger i eget liv respekteres og accepteres.

Personalet på Line Marie tager udgangspunkt i, hvordan og i hvilken grad den enkelte beboer ønsker andre involveret.

De pårørende er vigtige netværkspersoner for beboerne, og de inddrages derfor hver gang, en beboer ønsker det.

Sidebar
Sidebar
47 33 00 39 Find hjem

Kontakt