hvordan bliver man beboer?

Sidebar

Først og fremmest bør I lave en aftale om at komme og besøge os. Ring eller skriv endelig til os.

Det er vigtigt, at borgeren, der er interesseret, en pårørende og/eller sagsbehandler kommer og mærker stemningen, får en rundvisning, og taler med beboere og personale. Kontakt os og få oplysninger om støttemuligheder, økonomi m.v.

Hvis der forsat er interesseret for at bo på Line Marie, sker følgende:

  1. Personalet besøger borgeren i den nuværende bolig. Her skal der tales mere indgående om borgerens støttebehov, ønsker for livet m.m. og der bliver informeret om de ydelser Line Marie kan tilbyde, samt hvilke forventninger der er til borgeren.
  2. Borgeren modtager skriftlig besked på, om han/hun kan tilbydes en bolig på Line Marie.
  3. Borgerens sagsbehandler i hjemkommunen laver den endelig indstilling til Boenheden Line Marie.
Sidebar
47 33 00 39 Find hjem

Kontakt