arbejdspladsen line marie

Boenheden Line Marie som arbejdsplads

Mariehjemmenes personalepolitik har det mål at ansætte, rekruttere, fastholde og udvikle en velkvalificeret ledelse og medarbejderstab på en arbejdsplads, hvor der er fokus på et godt og sundt arbejdsmiljø.

Mariehjemmene samarbejder med de faglige organisationer, der har overenskomst på de arbejdsområder, vi er beskæftiget inden for. Mariehjemmene og de faglige organisationer, der repræsenterer medarbejdere i Mariehjemmene, har indgået en fælles arbejdstidsaftale, der gælder for alle medarbejdere.

Line Marie er en lille og stabil arbejdsplads. Medarbejdernes faglige viden og færdigheder opgraderes efter ønsker og behov. Der er mange muligheder for faglig og personlig udvikling. Medarbejderne efteruddannes løbende på både interne og eksterne kurser. Desuden afvikles supervision af ekstern supervisor. Alle medarbejdere tilmeldes neuropædagogisk og -psykologisk videreuddannelse efter 2 års ansættelse.

Uddelegering af ansvarsområder er en naturlig del af den daglige tilrettelægning af de forskellige opgaver. Som medarbejder på Line Marie har du også både praktiske og administrative opgaver.
Personalet arbejder i 2 teams på 3 tværfaglige medarbejdere. Der er 5 beboere tilknyttet hvert team.  Det tilstræbes, at der i dagtimerne i hverdagene altid et en medarbejder fra teamet på arbejde.

Personalegoder

  1. Faste arbejdstider i 6 ugers rul.
  2. Arbejde hver 3. weekend
  3. Tæt samarbejde med uddannede og gode kolleger
  4. God introduktion og oplæring
  5. Julegaver, betalte sommer- og julefester, udflugter, mad i arbejdstiden, kaffe/te m.m.
  6. Sundhedsforsikring efter 6 måneders ansættelse
Sidebar
Sidebar
47 33 00 39 Find hjem

Kontakt